Samoloty
Amerykańska Cessna 152 najpopularniejszy samolot szkolny

Szybowce
SZD-50-3A „Puchacz” to szkolno-treningowy szybowiec, w tym do akrobacji

Balony
Węgierski balon TOMI AX-7 "KONIN" na ogrzane powietrze

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia

I. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI KOSZTÓW SZKOLENIA LOTNICZEGO ORAZ KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ


A. Składki członkowskie miesięcznie
1. Członek zwyczajny, wspierający 10 30 zł
2. Członek zwyczajny, wspierający (uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat)10 15 zł
3. Członek Klubu Seniora Lotnictwa9 15 zł
4. Składka sekcyjna wg. decyzji sekcji
5. Opłata wpisowa dla nowoprzyjętych członków 100 zł
6. Opłata wpisowa dla członków ponownie przyjętych 300 zł
B. Szkolenie teoretyczne 7
1. Do licencji LAPL(S) i SPL
  a) Teoretyczne stacjonarne (65 godz) 200 zł
  b) Teoretyczne: system e-lerning plus 12 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 400 zł
  c) Teoretyczne system „AVIONER” 8 800 zł
2. Do licencji LAPL (A) i PPL(A)
  a) Teoretyczne: system e-lerning plus 26 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 1200 zł
  b) Teoretyczne system „AVIONER”8 1610 zł
C. Podstawowe szkolenie szybowcowe – ETAP 1  1) – za wyciągarką
1. Uczniowie i studenci szkół dziennych do 20 lat (do 60 lotów), powiat Koniński 1900 zł
2. Uczniowie i studenci szkół dziennych do 20 lat (do 60 lotów) 2300 zł
3. Uczniowie i studenci szkół dziennych od 21 do 25 lat (do 60 lotów) 2700 zł
4. Pozostałe osoby dorosłe (do 60 lotów) 3200 zł
5. Loty dodatkowe (> 60 lotów) 50 zł/lot
6. Szkolenie prowadzone w trybie indywidualnym 110 zł/lot
7. Lot zapoznawczy za wyciągarką (od 3 do 15 min, powyżej 2zł/min) 150 zł/lot
8. Lot zapoznawczy za samolotem (od 5 do 15 min, powyżej 2zł/min) 250 zł/lot
9. Lot zapoznawczy motoszybowcem (do 15 min, powyżej 11zł/min) 180 zł/lot
D. Trening szybowcowy / szkolenie dodatkowe (członkowie Aeroklubu Konińskiego)  – ETAP 2 Odpłatność pełna Odpłatność z bonifikatą 11
1. Start za wyciągarką  30 zł 20 zł
2. Hol szybowca za samolotem po kręgu 120 zł 70 zł
3. Hol szybowca za samolotem na termikę (czas holu max. 8’) 150 zł 100 zł
4. Hol szybowca za samolotem powyżej 8 minuty holu (za minutę) 20 zł 10 zł
5. Godzina resursu szybowca drewnianego 30 zł 20 zł
6. Godzina resursu szybowca laminatowego - Junior 45 zł 30 zł
7. Godzina resursu szybowca laminatowego - Puchacz 80 zł 50 zł
8. Pakiet 10 godzin płatny z góry (dot. Resursu) - 5 %
9. Przeszkolenie na start za wyciągarką – po szkol za samolotem (min. 12 z instr + 5 samodzielnych)
  a) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 20 lat za 1 hol 60 zł 40 zł
  b) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat za 1 hol 70 zł 50 zł
  c) Pozostałe osoby dorosłe za 1 hol 80 zł 60 zł
10. Przeszkolenie na hol za samolotem – po wyciągarce (min. 8 z instr + 5 samodzielnych)
  d) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat za 1 hol 150 zł 100 zł
  e) Pozostałe osoby dorosłe za 1 hol 180 zł 120 zł
11. Szkolenie motoszybowcowe (TMG) – min 6 godz. do SPL, 3 godz. do PPL(A) 350/4003 zł/h
E. Trening szybowcowy - Piloci zewnętrzni 2
1. Przeszkolenie na hol za samolotem 160 zł/za 1 hol
2. Za godzinę lotu szybowca 60 zł
3. Hol szybowca za samolotem po kręgu 80 zł
4. Hol szybowca za samolotem na termikę (czas holu max. 8’) 130 zł
5. Hol szybowca za samolotem powyżej 8 minuty holu 15 zł/minutę
6. Szkolenie motoszybowcowe (TMG) – min 6 godz. do SPL, 3 godz. do PPL(A) 400/4503 zł/h
F. Szkolenie podstawowe samolotowe do licencji LAPL(A) i PPL(A) 1) Odpłatność pełna Odpłatność z bonifikatą11
1. Szkolenie praktyczne (Cessna 152 / 150)
a) (PPL(A) 45 h 22.500 zł, LAPL(A) 15.000 zł – minimalna ilość godzin) 600 zł/h 500 zł/h
b) Lot zapoznawczy Cessna 152 /150 (do 15 min) – 12 zł za minutę  180 zł
c) Lot zapoznawczy Cessna 172 (do 15 min) – 20 zł za minutę 300 zł
d) Lot zapoznawczy PZL-101 A Gawron (do 15 min) 25 zł/min
G. Szkolenie i trening samolotowy – członkowie Aeroklubu  Odpłatność pełna Odpłatność z bonifikatą11
1. Cessna 152/150 - za godzinę lotu 450/530*3 370/450*3
2. PZL-101 Gawron - za godzinę lotu 1500 zł 850 zł
3. Pakiet 10 godzin płatny z góry - 5 %
H. Szkolenie i trening samolotowy - Piloci zewnętrzni 1 Odpłatność pełna
1. Cessna 152/150 - za godzinę lotu
  a) loty w dni robocze 390/4803
  b) loty w dni ustawowo wolne od pracy 400/5003
2. PZL-101 Gawron - za godzinę lotu 15003

1 Możliwość szkolenia do wysokości wpłaconej kwoty

2 Płatne przed lotami.

3 Kwota za lot z instruktorem lub nadzorowany przez instruktora

5 Zawiera koszt szybowca, obsługę 50 h i ubezpieczenie

6 Dodatkowo za wózek szybowcowy, spadochron, akumulator

7 Szkolenie teoretyczne tylko dla kandydatów szkolących się praktycznie w Aeroklubie Konińskim

8 Opis metody na stronie http://www.avioner.pl/

9 Wykonujący loty w Aeroklubie

10 Członek stowarzyszony i wspierający dopłaca dodatkowo 20% do kosztów szkolenia lotniczego (nd szkolenia podstawowego)

11 Jeżeli wpłata za loty będzie dokonana do 10 dni po locie.