Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia

I. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI KOSZTÓW SZKOLENIA LOTNICZEGO ORAZ KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ - wyciąg
9  ważny do 12.05.2022


A. Składki członkowskie miesięcznie
1. Członek zwyczajny, wspierający  30 zł
2. Członek zwyczajny, wspierający (uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat) 15 zł
3. Członek Klubu Seniora Lotnictwa6 15 zł
4. Składka sekcyjna wg. decyzji sekcji
5. Opłata wpisowa dla nowoprzyjętych członków 100 zł
6. Opłata wpisowa dla członków ponownie przyjętych 300 zł
B. Loty zapoznawcze
1. Szybowcem za wyciągarką (od 3 do 15 min) - powyżej 2 zł za minutę 200 zł/lot
2. Motoszybowcem (do 15 min)  300 zł/lot
3. Samolotem Cessna 152 /150 (do 15 min) 
300 zł/lot
4. Samolotem Cessna 172 (do 15 min) 
500 zł/lot
5. Samolotem PZL-101 A Gawron (do 15 min) 
550 zł/lot
6. Lot zapoznawczy balonem (około 1 godz)
1700 zł/lot
C. Szkolenie teoretyczne 4
1. Do licencji LAPL(S) i SPL
  a) Teoretyczne stacjonarne (65 godz) 800 zł
  b) Teoretyczne: system e-lerning plus 12 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 600 zł
  c) Teoretyczne system „AVIONER” 5 1000 zł
2. Do licencji LAPL (A) i PPL(A)
  a) Teoretyczne: system e-lerning plus 26 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 1300 zł
  b) Teoretyczne system „AVIONER”5 1710 zł
3. Do licencji BPL
  a) Teoretyczne: system e-lerning plus 12 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 850 zł
D. Podstawowe szkolenie szybowcowe – ETAP 1 1) – za wyciągarką
1. Uczniowie i studenci szkół dziennych do 20 lat (do 60 lotów), powiat Koniński 1900 zł
2. Uczniowie i studenci szkół dziennych do 20 lat (do 60 lotów) 2300 zł
3. Uczniowie i studenci szkół dziennych od 21 do 25 lat (do 60 lotów) 2800 zł
4. Pozostałe osoby dorosłe (do 60 lotów) 4500 zł
5. Loty dodatkowe (> 60 lotów) 70 zł/lot
6. Szkolenie prowadzone w trybie indywidualnym 150 zł/lot 8
E. Trening szybowcowy / szkolenie dodatkowe (członkowie zwyczajni i wspierający) - ETAP 2 Odpłatność pełna Odpłatność z bonifikatą 7
1. Start za wyciągarką 40 zł 30 zł
2. Hol szybowca za samolotem po kręgu 130 zł 80 zł
3. Hol szybowca za samolotem na termikę (czas holu max. 8’) 160 zł 120 zł
4. Hol szybowca za samolotem powyżej 8 minuty holu (za minutę) 20 zł 10 zł
5. Godzina resursu szybowca drewnianego 50 zł 30 zł
6. Godzina resursu szybowca laminatowego - Junior 70 zł 50 zł
7. Godzina resursu szybowca laminatowego - Puchacz 90 zł 70 zł
8. Przeszkolenie na start za wyciągarką – po szkol za samolotem (min. 12 z instr + 5 samodzielnych)
  a) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 20 lat za 1 hol 60 zł 40 zł
  b) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat za 1 hol 70 zł 50 zł
  c) Pozostałe osoby dorosłe za 1 hol 80 zł 60 zł
9. Przeszkolenie na hol za samolotem – po wyciągarce (min. 8 z instr + 5 samodzielnych)
  d) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat za 1 hol 160 zł 110 zł
  e) Pozostałe osoby dorosłe za 1 hol 190 zł 130 zł
10. Szkolenie motoszybowcowe (TMG) – min 6 godz. do SPL, 3 godz. do PPL(A) 350/4503 zł/h
F. Trening szybowcowy - Piloci zewnętrzni (członkowie stowarzyszeni) 2
1. Przeszkolenie na hol za samolotem 190 zł/za 1 hol
2. Za godzinę lotu szybowca 80 zł
3. Hol szybowca za samolotem po kręgu 130 zł
4. Hol szybowca za samolotem na termikę (czas holu max. 8’) 160 zł
5. Hol szybowca za samolotem powyżej 8 minuty holu 20 zł/minutę
6. Szkolenie motoszybowcowe (TMG) – min 6 godz. do SPL, 3 godz. do PPL(A) 400/5003 zł/h
G. Szkolenie podstawowe samolotowe do licencji LAPL(A) i PPL(A) 1) Odpłatność pełna Odpłatność z bonifikatą7
1. Szkolenie praktyczne do PPL(A) - Cessna 152 / 150
- szkolenie podstawowe 10 700 zł/h 600 zł/h
H. Szkolenie i trening samolotowy – członkowie zwyczajni i wspierający Odpłatność pełna
członkowie
stowarzyszeni
Odpłatność z bonifikatą7
1. Cessna 152/150 - za godzinę lotu 500/6003 450/5803
2. Cessna 152/150 - za godzinę lotu w nocy 580/7003 530/6503
3. PZL-101 Gawron - za godzinę lotu 1500 zł 900 zł

1 Możliwość szkolenia do wysokości wpłaconej kwoty

2 Płatne przed lotami.

3 Kwota za lot z instruktorem lub nadzorowany przez instruktora

4 Szkolenie teoretyczne tylko dla kandydatów szkolących się praktycznie w Aeroklubie Konińskim

5 Opis metody na stronie http://www.avioner.pl/

6 Wykonujący loty w Aeroklubie

7 Jeżeli wpłata za loty będzie dokonana do 5 dni po locie

8 Szkolenie w trybie indywidualnym (np. nie branie udziału w hangarowaniu, udział w lotach mniej niż 2 osoby)

9 Analiza kosztów co 6 miesięcy, aktualna tabela kosztów wywieszona na tablicy przed biurem Szefa Wyszkolenia

10 Szkolenie podstawowe trwa minimum 45h, wg naszego doświadczenia średnio trwa około 50h, jeżeli uczeń lata systematycznie, bez długich przerw