Samoloty
Amerykańska Cessna 152 najpopularniejszy samolot szkolny

Szybowce
SZD-50-3A „Puchacz” to szkolno-treningowy szybowiec, w tym do akrobacji

Balony
Węgierski balon TOMI AX-7 "KONIN" na ogrzane powietrze

Szkolenia UAVO (drony)


SZKOLENIA UAVO VLOS i BVLOS

Certyfikowany ośrodek szkolący Axidro.pl organizuje szkolenia UAVO VLOS i BVLOS przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Uprawnienia te są niezbędne do wykorzystania dronów do lotów innych niż rekreacyjne i sportowe.

Szkolenie UAVO trwa 3 dni i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Prowadzone jest przez wykwalifikowanych instruktorów - miłośników lotnictwa, którzy swoją pasję realizują na różne sposoby. Doświadczenie z BSP zdobywali w różnych okolicznościach jak staż w Siłach Powietrznych RP czy projektowanie i budowa modeli RC.

RODZAJE SZKOLEŃ

Organizujemy szkolenia w kategorii MR (wielowirnikowce) oraz A (samolot). Rozróżniamy dwie możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego:

 • VLOS - loty w zasięgu wzroku
 • BVLOS - loty poza zasięgiem wzroku

Dodatkowo rozróżnia się kategorie:

 • H - śmigłowiec
 • AS - sterowiec
 • O - inny bezzałogowy statek powietrzny

Kandydat może uzyskać świadectwo kwalifikacji dla określonej kategorii wagowej:

 • do 2 kg
 • 2-7 kg
 • do 25kg

Kategorie te ustalone są zgodnie z aktualnymi przepisami

O przyznanej kategorii decyduje rodzaj i masa BSP, jakim kandydat zdaje część praktyczną egzaminu państwowego.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkoleń UAVO został opracowany na podstawie wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest na bieżąco aktualizowany.

1. ZAKRES TEORETYCZNY SZKOLENIA

 • Prawo lotnicze
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV - możliwości i ograniczenia
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

2. SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 • Zawis na wysokości ok 4m ze zmianą kierunku co 90 stopni
 • Odlot po linii prostej ze wznoszeniem, wykonanie zawisu, obrót o 180 stopni i powrót do miejsca wyjściowego z jednoczesnym równomiernym wytracaniem wysokości
 • Lot po obwodzie kwadratu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury
 • Lot po obwodzie kwadratu ze zmianą pułapu z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury
 • Lot po okręgu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie
 • Lot po obwodzie ósemki na stałym pułapie

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Po utworzeniu grupy co najmniej 10 osobowej, egzamin państwowy może zostać przeprowadzony w miejscu, w którym obyło się szkolenie. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tej części, umożliwia przystąpienie do części praktycznej. Obejmuje ona wykonanie manewrów i figur określonych przez egzaminatora. Warunkiem przystąpienia do egzaminu BVLOS jest posiadanie uprawnień VLOS na dany rodzaj BSP.

Kandydat przystępujący do egzaminu państwowego musi przedłożyć następujące dokumenty:

Wznieś się wyżej z Axidro.pl i zapisz się na szkolenie UAVO!


MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Marcin Stefanowski tel: 720 888 568 e-mail: szkolenia@axidro.pl